Uvjeti korištenja usluge Kir Taxi


Dobrodošli na web stranicu Kir Taxi. 

Korištenjem ove usluge, prihvaćate uvjete korištenja koji su navedeni u nastavku. 

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete prije nego što pristupite ili koristite usluge Kir Taxi. 

Korištenjem ove usluge potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ove uvjete i da se slažete s njima.


  1. Opći uvjeti

1.1. Kir Taxi je usluga koja omogućuje korisnicima da putem web stranice naruče vožnju taxi vozilom. Kir Taxi vodi taxi tvrtku i ima svoja vozila.

1.2. Korištenjem usluge Kir Taxi, korisnik prihvaća da se informacije o njegovoj lokaciji dijele s vozačima taxi vozila radi omogućavanja naručene vožnje.

1.3. Usluga Kir Taxi dostupna je samo osobama koje su starije od 16 godina i koji imaju sposobnost sklapati ugovore.

1.4. Kir Taxi ima pravo izmijeniti ove uvjete korištenja u bilo kojem trenutku i objaviti ažuriranu verziju na web stranici. Korisnici će biti obaviješteni o promjenama uvjeta korištenja putem e-pošte. Korištenjem usluge nakon što su objavljene promjene, korisnik potvrđuje da prihvaća nove uvjete.


  1. Registracija

2.1. Korisnik se mora registrirati na Kir Taxi da bi koristio uslugu. Prilikom registracije, korisnik mora unijeti svoje ime, prezime, e-adresu i broj mobilnog telefona.

2.2. Korisnik mora pružiti točne i istinite podatke prilikom registracije. Kir Taxi neće biti odgovoran za bilo kakve probleme ili gubitke koje korisnik može imati zbog pružanja netočnih ili nepotpunih podataka.


  1. Korištenje usluge

3.1. Korisnik može koristiti uslugu Kir Taxi za naručivanje vožnje taxi vozilom.

3.2. Korisnik mora biti na mjestu polaska u vrijeme kada je vožnja naručena. Ako korisnik nije na mjestu polaska u vrijeme naručene vožnje, taxi vozač ima pravo otkazati vožnju.

3.3. Korisnik mora dati točne informacije o odredištu. Kir Taxi nije odgovoran za pogreške u adresi koje je korisnik dao.

3.4. Korisnik mora biti pristojan prema vozaču i ne smije izvoditi bilo kakve aktivnosti koje bi mogle ometati vozača tijekom vožnje.

3.5. Korisnik ne smije koristiti uslugu Kir Taxi u nezakonite svrhe ili na način koji bi mogao oštetiti Kir Taxi ili druge korisnike.


  1. Cijene i plaćanje

4.1. Cijene za uslugu Kir Taxi određuju se i prikazane su na web stranici.

4.2. Cijene se obračunavaju na temelju kilometara vožnje ili prema unaprijed dogovorenom iznosu.

4.3. Plaćanje se obavlja karticama ili izravno vozaču u gotovini. Kir Taxi ne može biti odgovoran za probleme koji se mogu pojaviti prilikom plaćanja izravno vozaču.

4.4. Ako korisnik ne plati svoj račun, Kir Taxi ima pravo naplatiti dug putem naplate.


  1. Privatnost podataka

5.1. Kir Taxi poštuje privatnost svojih korisnika i prikuplja, obrađuje i koristi samo one osobne podatke koji su potrebni za pružanje usluge.

5.2. Kir Taxi štiti osobne podatke svojih korisnika i neće ih dijeliti s trećim stranama bez izričitog dopuštenja korisnika.

5.3. Kir Taxi će koristiti osobne podatke korisnika samo u svrhu pružanja usluge Kir Taxi i za druge svrhe za koje je korisnik dao izričito dopuštenje.


  1. Odgovornost i ograničenja odgovornosti

6.1.  Kir Taxi ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz korištenja usluge Kir Taxi, uključujući izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu, posljedičnu ili kaznenu štetu.

6.3. Kir Taxi ne može biti odgovoran za bilo kakve gubitke ili probleme koji nastanu kao rezultat korištenja usluge Kir Taxi ili zbog nedostupnosti usluge.

6.4. Kir Taxi ne daje nikakva jamstva u vezi s uslugom Kir Taxi ili sa sadržajem koji se prikazuje na web stranici.


  1. Raskid ugovora

7.1. Korisnik može prekinuti korištenje usluge Kir Taxi u bilo kojem trenutku.

7.2. Kir Taxi može raskinuti ugovor s korisnikom u bilo kojem trenutku ako korisnik krši ove uvjete korištenja ili ako se utvrdi da je korisnik prekršio bilo koje zakone ili propise.

7.3. Kir Taxi može privremeno obustaviti pružanje usluge ako je to potrebno radi održavanja, poboljšanja ili ažuriranja usluge.


  1. Primjena zakona

8.1. Ovi uvjeti korištenja reguliraju se i tumače u skladu sa zakonima Republike Hrvatske u kojoj se nalazi Kir Taxi.

8.2. Sva pitanja i sporovi koji proizlaze iz ili se odnose na korištenje usluge Kir Taxi rješavat će se pred nadležnim sudovima u RH.


  1. Kontakt

9.1. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o usluzi Kir Taxi ili ovim uvjetima korištenja, možete nas kontaktirati putem e-pošte na adresu [info@kir-taxi.hr] ili putem kontakt obrasca na web stranici Kir Taxi.

9.2. Kir Taxi će se potruditi odgovoriti na sva pitanja ili komentare u što kraćem roku.


Ovo su uvjeti korištenja usluge Kir Taxi. 

Ako ne prihvaćate ove uvjete, molimo vas da ne koristite uslugu Kir Taxi. 

Korištenjem usluge Kir Taxi, prihvaćate ove uvjete i obvezujete se da ćete ih poštovati.